Web development

ICT, of ook wel informatie- en communicatietechnologie of -technologieën, het is een hele mond vol zo. Het is de infrastructuur en de componenten die het moderne computergebruik mogelijk maken. Hoewel er niet één universele definitie van ICT bestaat, wordt de term algemeen gezien als alle apparaten, netwerkcomponenten, toepassingen en systemen die mensen en organisaties mogelijk te maken om samen te werken in digitale wereld. Dit is bijvoorbeeld in bedrijven, non-profitorganisaties, overheden en criminele ondernemingen. Er is al een al een lange geschiedenis van ICT vooraf gegaan voor dat het was geworden wat het nu is.

ICT

Onderdelen van een ICT-systeem

ICT omvat zowel de op internet gebaseerde sfeer als de door draadloze netwerken aangedreven mobiele sfeer. Het omvat ook verouderde technologieën, zoals vaste telefoons, radio- en televisie-uitzendingen — die allemaal nog steeds op grote schaal worden gebruikt naast geavanceerde ICT-onderdelen zoals kunstmatige intelligentie en robotica. ICT wordt soms synoniem gebruikt met IT (voor informatietechnologie); ICT wordt echter doorgaans gebruikt om een bredere, meer omvattende lijst weer te geven van alle onderdelen die verband houden met computer- en digitale technologieën dan IT.

De lijst van ICT-componenten is volledig en blijft groeien. Sommige componenten, zoals computers en telefoons, bestaan al tientallen jaren. Andere, zoals smartphones, digitale tv’s en robots, zijn van recentere datum.

ICT betekent gewoonlijk echter meer dan de lijst van componenten. Het omvat ook de toepassing van al die verschillende componenten. Het is hier dat het echte potentieel, de kracht en het gevaar van ICT te vinden zijn.

De maatschappelijke en economische impact van ICT

ICT wordt gebruikt voor economische, maatschappelijke en interpersoonlijke transacties en interacties. ICT heeft de manier waarop mensen werken, communiceren, leren en leven drastisch veranderd. Bovendien blijft ICT een revolutie teweegbrengen in alle delen van de menselijke ervaring, aangezien eerst computers en nu robots veel van de taken uitvoeren die vroeger door mensen werden uitgevoerd. Zo beantwoordden computers vroeger telefoons en leidden zij oproepen door naar de juiste personen; nu kunnen robots niet alleen de oproepen beantwoorden, maar vaak ook de verzoeken om diensten van bellers sneller en efficiënter afhandelen.

Het belang van ICT voor economische ontwikkeling en bedrijfsgroei is zelfs zo groot, dat het de aanzet heeft gegeven tot wat velen de Vierde Industriële Revolutie noemen. ICT ondersteunt ook brede verschuivingen in de samenleving, aangezien individuen massaal overstappen van persoonlijke, persoonlijke interacties naar interacties in de digitale ruimte. Dit nieuwe tijdperk wordt vaak het digitale tijdperk genoemd.

Ondanks alle revolutionaire aspecten zijn de ICT-capaciteiten echter niet gelijk verdeeld. Eenvoudig gezegd, rijkere landen en rijkere individuen hebben meer toegang en kunnen dus beter gebruik maken van de voordelen en mogelijkheden van ICT.

Scroll naar boven