De toekomst van ICT is heeft veel verschillende voorspellingen en dat is allemaal gebouwd op de geschiedenis van de ICT . Tegenwoordig de vraag naar ICT is ongekend hoog nu digitale transformatie een vereiste wordt voor succes in alle sectoren, vooral in de nasleep van de pandemie. Dit heeft geleid tot een ICT-landschap vol mogelijkheden voor investeringen, O&O en fusies en overnames. Met het schijnbaar grenzeloze marktpotentieel van de sector komen nieuwe spelers op om de collectieve dominantie van grote Tech bedrijven uit te dagen. Met de concurrentie van kapitaalkrachtige start-ups die bereid zijn de technologische grenzen te verleggen en bedrijven uit verschillende categorieën die interne digitale toolboxen ontwikkelen, verloopt de ICT-innovatie steeds sneller en productiever.  

De redenen om digitale transformatie na te streven zijn uiteenlopend en dwingend. ICT belooft operationele efficiëntie, meer flexibiliteit en zichtbaarheid in de hele waardeketen en een grotere betrokkenheid van de klant.

Technologieën zoals 5G Mobile Network, Edge Computing en cloud bieden de infrastructuur om de connectiviteit en rekencapaciteit te verbeteren. Zij vergemakkelijken de verdere invoering van opkomende technologieën.

De toekomst van ICT

De verschuiving naar hybride cloud

Steeds meer organisaties kiezen voor een cloud infrastructuur, aangetrokken door de kostenbesparingen, flexibiliteit en schaalbaarheid die cloud technologieën bieden. Vooral hybride cloud strategieën beloven het beste van twee werelden, met een combinatie van XaaS-toepassingen (anything-as-a-service) en lokale datacenters. De hybride cloud biedt organisaties de mogelijkheid om in meerdere computers omgevingen te werken en de exponentiële gegevens groei te beheren en tegelijkertijd de beveiliging, privacy en compliance te waarborgen. Grote publieke cloud providers investeren in hybride oplossingen en er ontstaan nieuwe bedrijfsmodellen, zoals content-as-a-service, AI-as-a-service en IoT-as-a-service.  

ICT-bedrijven leiden deze verschuiving en geven prioriteit aan cloud-gebaseerde oplossingen in hun eigen bedrijven. En andere bedrijven volgen en die willen een gestructureerde, kosteneffectieve en veilige omgeving te bieden voor cloud uitbreiding. Naarmate bedrijven hun activiteiten naar de cloud verplaatsen, groeit de behoefte om end-to-end beveiliging en compliance in de gehele IT-levenscyclus te integreren. 

De toekomst van ICT in werk

De toekomst van werk en de ICT-industrie zijn samengekomen. Het is nu ook veel toe gangbaarder om te leren coderen. Het resultaat is een steeds virtueler, meer op afstand werkend personeelsbestand, real-time operaties en procesautomatisering. Deze verschuivingen worden mogelijk gemaakt door ICT zoals kunstmatige intelligentie, IoT, voorspellende analyses en vooruitgang op het gebied van connectiviteit en rekenkracht. In alle sectoren is er een drang om interne ICT-capaciteiten op te bouwen en het werk te automatiseren om gelijke tred te houden met de digitalisering. In reactie hierop groeit de belangstelling voor Cloud gebaseerde XaaS-oplossingen en partnerschappen met ICT-bedrijven om de activiteiten op de werkplek en de toewijzing van middelen te verbeteren.

Meer digitalisering en automatisering op de werkplek brengt strategische voordelen met zich mee, maar ook duidelijke uitdagingen voor human resources. Machine Learning-platforms zoals Self-adaptive Security, Self-writing Software en Conversational Systems markeren de volgende automatiseringsgolf. Als gevolg daarvan zullen echter naast ICT verschillende sectoren te maken krijgen met redundantie en de noodzaak om vaardigheden en middelen om te schakelen. 

Democratisering van technologie

De democratisering van technologie is aan de gang nu de kennis en mogelijkheden rond hoogtechnologische platforms toegankelijker worden. ICT-tools zoals low- en no-code platforms, robotische procesautomatisering en open-source AI-toepassingen leiden tot burgers ontwikkelaars en stellen niet-technische personen in staat oplossingen te ontwerpen waarin hun unieke perspectief of expertise is verwerkt. Dit helpt de vaardigheidskloof te overbruggen waarmee veel organisaties worden geconfronteerd nu zij hun processen en productaanbod in toenemende mate digitaliseren. Democratisering van technologie creëert ook een omgeving die innovatie aan de basis ondersteunt, zowel praktisch als cultureel, in de hele organisatie.

Venturecoders.nl is een uitstekende bron voor het ontdekken van de mogelijkheden van democratisering van technologie, en helpt bij het dichten van de vaardigheidskloof en het stimuleren van innovatie binnen de organisatie.

Scroll naar boven