ICT web header

Nu ICT steeds meer deel gaat uitmaken van het onderwijs, is het interessant om te zien hoe de geschiedenis van ICT zich de afgelopen decennia heeft ontwikkeld. Om een beter beeld te krijgen van de geschiedenis van ICT, vanaf de uitvinding van de eerste computer tot nu. Ook proberen in de toekomst te kijken om te zien hoe ICT er de komende decennia uit zal zien.

Geschiedenis van ICT

Het begin van de geschiedenis van ICT

De telegraaf en de telefoon maakten communicatie per draad over lange afstanden vrijwel onmiddellijk mogelijk, een enorme verbetering ten opzichte van de vroegere methoden van spoor, schip en pony-express. Communicatie via draadloze telegraaf , kortegolfradio  en vervolgens betrouwbaardere hoogfrequente microgolf radio overwon de fysieke beperking om elk punt via draad of kabel te verbinden. Microgolven boden communicatiekanalen met een grotere capaciteit voor de overdracht van televisiesignalen en vormden de basis voor de ontwikkeling van satellieten en ruimte communicatie.

In de jaren 1970 werden mobiele communicatietoestellen ontwikkeld, evenals de technologische basis voor het internet en het World Wide Web. Zowel mobiele communicatie als internetcommunicatie zijn sinds hun introductie in de jaren tachtig snel gegroeid tot het punt waarop mobiele toegang tot het internet (bijv. smartphones) de dominante en snelst groeiende vorm van communicatie is.

ICT in de 21e eeuw

De primaire doelstelling van de ontwikkeling van informatie- en communicatietechnologie (ICT) in de 21e eeuw is de uitbreiding van zowel de mogelijkheden als de capaciteit van de apparatuur en faciliteiten die worden gebruikt om via telecommunicatienetwerken te communiceren. In de jaren 1990 en 2000 werd de term technologische convergentie de slogan om de manier te beschrijven waarop nieuwe ICT worden gebruikt om de voorheen afzonderlijke communicatiemedia – zoals spraaktelefoon, radio, TV, kranten en computergegevens – samen te brengen in één medium, het Internet, dat wordt aangeboden via verbeterde breedbandtelecommunicatienetwerken met hoge capaciteit.

Geschiedenis van ICT

Naarmate de ICT verder is verbeterd en het Internet in de meeste ontwikkelde landen een bijna universele dekking heeft bereikt, worden op software gebaseerde netwerktoepassingen ontwikkeld en toegepast tot ver buiten de informatie- en communicatie-industrieën: in de banksector, de detailhandel en de dienstensector; in de industriële productie, de landbouw, het onderwijs en de medische diensten; en in overheidsdiensten variërend van de afgifte van vergunningen tot belastingen.

De toegenomen mogelijkheden voor het verzamelen van enorme hoeveelheden gedetailleerde informatie (meta-gegevens) en de totstandbrenging van netwerken van communicerende apparaten (b.v. Internet) hebben nieuwe mogelijkheden geboden voor nuttige toepassingen op gebieden als wetenschap, gezondheid en milieubewaking, maar ook ernstige aantastingen van de privacy mogelijk gemaakt door spionage van personen en organisaties door regeringen, bedrijven en gesofisticeerde hackers.

Scroll naar boven